Pauze Start

Het consultatiebureau

Opvoeden is een vak apart. Het is mooi en bijzonder, maar lang niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig is er het consultatiebureau (CB). Hier kun je terecht met al je vragen en twijfels op gebied van slapen, eten, gedrag en opvoeden. Maar het CB doet meer.

Naast het geven van advies en informatie, wordt de gezondheid en groei van je kind door de jeugdverpleegkundige en jeugdarts nauwkeurig in kaart gebracht binnen een persoonlijk kinddossier. Zo weet je precies hoe de ontwikkeling van je kind verloopt. Ook kunnen zij je kind eventueel inenten tegen bepaalde ziekten. Vaccineren is overigens niet verplicht, je bent er vrij in om te kiezen of je dit wel of niet wilt laten doen.
De gegevens uit het digitale kinddossier worden - geanonimiseerd - ook gebruikt voor het landelijke Jeugd in Beeld.

Op het consultatiebureau kom je verschillende specialisten tegen die elk vanuit hun eigen vakgebied nauw samenwerken met hun collega’s. Samen vormen zij een netwerk dat precies die zorg en informatie levert waaraan jij als ouder behoefte hebt. Wil je weten hoe een consult op het CB in zijn werk gaat? Kijk dan eens naar dit filmpje.

Meer informatie over het consultatiebureau lees je ook in het groeiboekje 'Hoi Wereld'.


Op het consultatiebureau (CB) kom je verschillende medewerkers tegen:

Screener
Met de screener maak je al kennis voordat je nog maar een stap binnen het bureau hebt gezet. In de eerste week na de geboorte van je kindje, komt ze op huisbezoek om je kind een hielprik te geven en de neonatale gehoortest af te nemen. De screener werkt nauw samen met de medewerkers van het consultatiebureau.

Jeugdverpleegkundige
De jeugdverpleegkundige is de spil van het CB. Wanneer je kind ongeveer twee weken oud is, komt de jeugdverpleegkundige op huisbezoek en vult dan samen met jou het dossier van je kind in. Tijdens dit gesprek vertelt zij je wat de jeugdgezondheidszorg voor jou en je kind kan betekenen. Tijdens de spreekuren op het consultatiebureau beantwoordt ze je vragen en kijkt daarbij samen met jou naar de groei en ontwikkeling van je kind. De verpleegkundige JGZ doet ook lichamelijk onderzoek, ze luistert naar het hartje van je kind en onderzoekt de heupen en de ogen. Wanneer je je kind wilt laten inenten, voert zij de vaccinaties uit.

Jeugdarts
De jeugdarts onderzoekt je kind tijdens het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Op basis van dit onderzoek en de informatie die er al is uit het huisbezoek bespreekt de arts met je wat het logische vervolg is. Is je kindje gezond, dan zal je kind vanaf de leeftijd van twee maanden steeds door de verpleegkundige gezien worden. Mocht de verpleegkundige bij de ontwikkeling of het lichamelijk onderzoek iets bijzonders opvallen, zal ze de jeugdarts vragen mee te kijken. Want die weet of een bijzonderheid reden tot zorg is of niet. De arts beslist samen met jou of je kind verwezen wordt voor begeleiding of behandeling, en houdt het vervolg in de gaten.

Consultatiebureau-assistente
De consultatiebureau-assistente ontvangt ouders die een bezoekje brengen aan het consultatiebureau. Tijdens je eerste bezoek maakt ze je wegwijs en legt uit hoe het reilt en zeilt op het bureau. Het meten van het gewicht, de lengte en de hoofdomtrek van je kind, behoren tot haar vaste taken. Dit doet zij bij ieder bezoekje en legt deze gegevens steeds vast in het online 'Mijn Kinddossier'. Ook maakt zij in overleg met de ouders na afloop van het bezoek een vervolgafspraak.

Van alle markten thuis
De Icare-Consultatiebureaus zijn van alle markten thuis. Voor vragen, hulp of ondersteuning waar meer deskundigheid voor nodig is, wordt uiteraard na overleg met jou, de hulp ingeroepen van onze specialistische Icare-medewerkers. Je kunt hierbij denken aan:
• Orthopedagoog, gespecialiseerd in ontwikkelings- en opvoedingsvragen
• Lactatiekundige, gespecialiseerd in vragen en problemen rond borstvoeding
• Thuisbegeleider, gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen in de thuissituatie
• Videohometrainer, geeft ondersteuning bij de opvoeding door middel van videobeelden

 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.