Pauze Start

Jeugd in Beeld

Met betere gegevens over jeugdgezondheid, bijdragen aan betere zorg

Betrouwbare gegevens als basis voor gezonde beslissingen
Van alle kinderen die bij ons jeugdgezondheidszorg ontvangen, leggen de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gegevens vast in het digitale dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) van het kind. Die gegevens zijn nodig om de ontwikkeling van elk kind goed te kunnen volgen. De gegevens van alle kinderen en jeugdigen bij elkaar zijn een belangrijke bron van informatie voor onderzoekers. Daarom stelt Icare JGZ gegevens uit het DD JGZ anoniem beschikbaar voor Jeugd in Beeld (JIB).

Onderzoekers kunnen gegevens van JIB gebruiken voor bijvoorbeeld trendonderzoek of het ontwikkelen en evalueren van preventiemaatregelen. Bestuurders en politici kunnen kunnen op basis van deze bevindingen de waarde van preventieve jeugdgezondheidszorg aantonen en in actie komen tegen ongezonde trends. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen in Nederland veilig en gezond op kunnen groeien.

Privacy gewaarborgd
De privacy van ieder kind is maximaal gewaarborgd binnen JIB. De gegevens worden zodanig bewerkt (gespeudonimiseerd) dat ze niet meer zijn te herleiden naar een individueel persoon. Het is wettelijk gezien niet nodig om toestemming te vragen aan kinderen, jeugdigen en/of hun ouders voor het gebruik van gegevens voor JIB. Toch willen wij ouders de gelegenheid geven om de eigen gegevens te laten uitsluiten van het onderzoek. Neem daarvoor contact met ons op via infojgz@icare.nl. Ook als er andere vragen zijn, kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Kijk op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg voor meer informatie. Je kunt hier ook een filmpje vinden over JIB.

 
 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.