Pauze Start

Gezinsgericht consultatiebureau levert betere zorg

2854

Een nieuwe aanpak op de Icare consultatiebureaus in Drenthe leidt tot meer tevredenheid bij ouders. In de nieuwe werkwijze worden zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in een eerder stadium gesignaleerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) samen met Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoerde naar het effect van meer gezinsgericht werken op de consultatiebureaus in Drenthe. Tijdens een symposium in het UMCG zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Gezien de positieve resultaten gaat Icare JGZ de nieuwe werkwijze in het gehele werkgebied invoeren.

De Icare consultatiebureaus in Drenthe hanteren een nieuwe werkwijze onder het motto ‘vroeg er bij, beter voor het kind’. In de nieuwe werkwijze, het zogeheten DMO-gespreksprotocol, wordt veel meer naar de omgeving van het kind gekeken. De werkwijze is er verder op gericht om de kracht van ouders te versterken. Samen met hen wordt naar oplossingen gezocht wanneer dit nodig is. De nieuwe werkwijze wordt uitgevoerd binnen het programma ‘Samen Starten’, dat een goede samenwerking tussen ketenpartners beoogt.

Resultaten
De resultaten laten zien dat met de nieuwe werkwijze vaker en eerder zorgen worden gesignaleerd met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit kunnen factoren zijn van het kind zelf als weinig contact maken met anderen; maar ook factoren in de directe omgeving van het kind. Artsen en verpleegkundigen van de consultatiebureaus waarderen de oplossingsgerichte manier van werken en ouders zijn meer tevreden. De onderzoekers vonden geen verschil tussen beide regio’s voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 18 maanden.

Onderzoek
De nieuwe werkwijze in Drenthe is vergeleken met een al langer bestaande werkwijze in de regio IJssel-Zwartewaterland. Daartoe volgden de onderzoekers de ontwikkeling van meer dan 5500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 maanden.  Zij keken daarbij naar tevredenheid van ouders, inzet van extra zorg, en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werd aan professionals gevraagd wat zij vonden van de nieuwe werkwijze. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

 

Geplaatst op: 4-12-2013

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.