Pauze Start

Investeren in jeugdgezondheidszorg bewezen effectief

2029

In tijden van crisis is het lastig goed renderende investeringen te vinden. De stijgende kosten van de gezondheidszorg is een van de grootste uitdagingen voor het kabinet. Als er één investering is die bewezen heeft rendement op te leveren, dan is het investeren in de preventieve jeugdgezondheidszorg. Voor elke euro de we in Nederland in de jeugdgezondheidszorg stoppen komen er 11 terug

De jaarlijkse investering in jeugdgezondheidszorg van rond de half miljard, levert er 5,5 op. Een rendement dat ook nog eens berekend is voor slechts een deel van taken die voor dat geld worden uitgevoerd: het Rijksvaccinatieprogramma, de hielprik, oogpathologie en de vroege opsporing van hartafwijkingen. Screening voorkomt jaarlijks 20 sterfgevallen en zorgt ervoor dat 2.200 kinderen zich beter ontwikkelen. De hielprik behoedt jaarlijks 200 kinderen voor een handicap en voorkomt 30 sterfgevallen. Preventieve voorlichting voorkomt jaarlijks 170 gevallen van wiegendood.

Zorgkosten en preventie
De discussie die op dit moment gevoerd wordt over het beheersbaar houden van de zorgkosten, kan niet goed gevoerd worden zonder dat er serieus gekeken wordt naar het effect van preventie. Waar het nu alleen lijkt te gaan over het verhogen van de eigen bijdrage of het beperken van het verzekerde pakket, zou het veel meer moeten gaan over het voorkomen van zorgkosten. Alleen op die manier kunnen we de publieke voorziening in stand houden.  De jeugdgezondheidszorg, die we allemaal kennen van het consultatiebureau en de schoolarts, richt zich op gezonde en veilig opgroeiende kinderen en heeft een belangrijke preventieve taak. Jaarlijks bezoeken zo’n 3,8 miljoen Nederlandse kinderen en hun ouders de jeugdgezondheidszorg. Daarbij staan niet problemen, maar vragen en oplossingen centraal. Oplossingen die onder andere voorkomen dat kinderen doorstromen naar duurdere vormen van zorg. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van kinderen en hun ouders is daarbij altijd het uitgangspunt. De bijzondere ondersteuning van de JGZ bereikt vrijwel alle kinderen tot 19 jaar: ruim 90% van de kinderen van 0 tot en met 4 en rond de 80% van oudere kinderen. Daarmee heeft de JGZ een schat aan kennis en ervaring opgebouwd over gezond opgroeien. Een schat die rendeert als weinig andere investeringen in de toekomst van Nederland.

Kritiek ter harte
Natuurlijk is er ook kritiek op de jeugdgezondheidszorg. Er wordt gesproken over het consternatiebureau, er zou te veel focus zijn op vragenlijsten en dossiervorming. De jeugdgezondheidszorg zou op een bemoeizuchtige manier inbreuk maken op de privacy van ouders en kind. De JGZ heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze de kritiek ter harte neemt. De organisaties veranderen, er wordt veel aandacht besteed aan vernieuwing en het aansluiten op de behoeften van ouders en kinderen. Bovendien, het grootste deel van de ouders en kinderen geeft aan tevreden te zijn met de jeugdgezondheidszorg. 

Advies Commissie De Winter
Op dit moment buigt de staatsecretaris zich over het advies van de commissie De Winter over  het toekomstige Basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg. In het licht van de discussie over de zorgkosten in Nederland is het te hopen dat de staatssecretaris het advies overneemt. Dit zou betekenen dat er een breed basispakket jeugdgezondheid komt aan de voorkant van de zorg voor jeugd. Beschikbaar voor alle kinderen in Nederland. Met aandacht voor gezond en veilig opgroeien, screenings en het volgen van de ontwikkeling van alle kinderen. Dit volgt ook uit het standpunt dat het NCJ samen met de koepels en de beroepsverenigingen uit de jeugdgezondheidszorg eind vorig jaar al hebben ingenomen over de inhoud van het basispakket. Gelukkige en gezonde en veilig opgroeiende kinderen bepalen de toekomst van ons land. Preventieve gezondheidszorg in de vorm van jeugdgezondheidszorg, is daarbij van essentieel belang.
 
Ferdinand Strijthagen
Directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

25 juli 2013
Column Ferdinand Strijthagen

 

Geplaatst op: 25-7-2013

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.