Pauze Start

Veelgestelde vragen

 • Ik kan niet inloggen in Mijn Kinddossier?

  Het kan zijn dat je kind (nog) niet aangemeld is voor Mijn Kinddossier. Of dat het BSN nummer van je kind of die van jezelf niet vermeld staat in het dossier. Stuur hiervoor een mail naar mijnkinddossier@icare.nl onder vermelding van de achternaam van je kind en de gemeente waar jullie wonen. 
  Let op: een foutmelding kan ook veroorzaakt worden doordat je gebruikmaakt van een oudere webbrowser. Mijn Kinddossier wordt ondersteund door de volgende browsers:
  - Internet Explorer: versie 11
  - Google Chrome:  versie 77 of hoger
  - Mozilla Firefox:    versie 59 of hoger 
                             
   
 • Ik zie één of meer van mijn kinderen niet staan in Mijn Kinddossier?

  - Als je kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt wordt het dossier overgedragen naar de GGD. Helaas is het nu nog zo dat de gegevens van je kind na het overdragen van het dossier niet meer in te zien zijn via Mijn Kinddossier. We werken eraan om Mijn Kinddossier ook na de overdracht naar de GGD voor ouders toegankelijk te houden.
   
   
 • Ik wil een afspraak inplannen, maar zie deze niet in Mijn Kinddossier staan?

  Voordat je een afspraak kunt plannen of wijzigen in Mijn Kinddossier, moet er een afspraak 'klaar staan'. Dit doen we aan de hand van de  'richtdatum' (wanneer je ongeveer weer een afspraak wilt) die je met het consultatiebureau hebt afgesproken.
  - Voor zuigelingen geldt dat je 3 weken voor de richtdatum de afspraak kunt gaan plannen in Mijn Kinddossier.
  - Voor peuters kun je  6 weken voor de richtdatum de afspraak gaan plannen.
  Je krijgt op dat moment ook een mail dat je de afspraak kunt gaan plannen. Mocht je vergeten de afspraak te maken, dan krijg je 2 weken voor de richtdatum nog een herinneringsmail.
  Mocht je eerder een afspraak wensen, dan kun je uiteraard altijd terecht op een van onze inloopspreekuren, of neem op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur contact op met het afsprakenbureau 088-38 33 100.
   
 • Ik kan geen afspraak maken of wijzigen in Mijn Kinddossier?

  - Er is in de periode waarin je kunt zoeken naar vrije plaatsen geen ruimte meer beschikbaar. Neem dan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur contact op met het afsprakenbureau van Icare JGZ 088-38 33 100.
  - Je krijgt een melding dat de geplande afspraak in het verleden ligt of je krijgt een foutmelding bij het inloggen of plannen/wijzigen van de afspraak: 'Interne fout. Helaas heeft er zich een probleem voorgedaan. Deze pagina is momenteel niet te raadplegen'. Stuur in die gevallen een mail naar mijnkinddossier@icare.nl onder vermelding van achternaam van je kind(eren) en de gemeente waar jullie wonen.
   
 • Ik heb een afspraak gemaakt of gewijzigd in Mijn Kinddossier maar hiervan geen bevestiging ontvangen, hoe kan dit?

  Waarschijnlijk klopt het e-mailadres dat in Mijn Kindossier vemeld staat niet (meer) of je e-mailadres staat niet ingevuld. Je kunt je e-mailadres toevoegen of wijzigen in 'Mijn gegevens'.
   
 • Wie heeft toegang tot Mijn Kinddossier?

  Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor jou als ouder. Om in te loggen op Mijn Kinddossier heb je een DigiD nodig. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van je kind op een grondige manier beveiligd zijn. DigiD is een reeds bewezen veiligheidstechniek die voor meerdere overheidsdiensten gebruikt wordt.
   
 • Hoe veilig is Mijn Kinddossier?

  Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor jou als ouder. Om in te loggen op Mijn Kinddossier heb je DigiD nodig. Je kunt inloggen op Mijn Kinddossier nog eens extra beveiligen door in te loggen met je DigiD en sms. Indien je inlogt met DigiD en sms wordt er een sms met een code naar je eigen telefoon verstuurd. Deze code moet je, naast je DigiD, vervolgens invoeren om toegang te krijgen tot Mijn Kinddossier.
  In Mijn Kinddossier worden geen gegevens van je kinderen opgeslagen. De informatie die zichtbaar is in Mijn Kinddossier wordt iedere keer dat je inlogt opgehaald uit de database van het elektronisch kinddossier KD+ (het systeem dat op het consultatiebureau wordt gebruikt). De lijn waarover de data gaat is een beveiligde verbinding waar gegevens versleuteld over heen worden gestuurd. Hierdoor zijn de gegevens niet te herleiden. De leverancier van Mijn Kinddossier voert jaarlijks controles uit waardoor de veiligheid van de applicatie gewaarborgd is. Verder laat de leverancier van Mijn Kinddossier stelselmatig de betrouwbaarheid van haar applicatie testen door onafhankelijke, professionele partijen.
   
 • Hoe veilig is electronisch kinddossier KD+?

  Het elektronisch kinddossier KD+ is het digitaal dossier dat door Icare JGZ wordt gebruikt. Alle professionals die in het belang van het kind met het dossier moeten werken hebben toegang tot het elektronisch kinddossier KD+.  Inloggen in KD+  wordt gedaan via de 2 factor authenticatie met behulp van een token. Een token is een soort persoonsgebonden applicatie die alleen toegankelijk is met een eigen pincode. Nadat de professional is ingelogd met zijn of haar gebruikersnaam + wachtwoord, zal de token een code genereren die ook ingevoerd dient te worden voordat de professional toegang heeft tot KD+.
  De leverancier van KD+ laat stelselmatig de betrouwbaarheid van haar applicatie testen door onafhankelijke, professionele partijen. De leverancier is daarnaast zelf continu bezig met de naleving van technische- en organisatorische maatregelen en de betrouwbaarheid van KD+ door middel van interne controles. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat de betrouwbaarheid van KD+ zo hoog mogelijk is en blijft.

 

Staat jouw vraag hier niet bij? Stuur dan een mail naar mijnkinddossier@icare.nl.

 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.