Pauze Start

Cursus 'Omgaan met pubers'

Mogen pubers zich kleden zoals ze willen? Wat doe je als je kind al jong gaat roken en drinken? Kiezen pubers wel de goede vrienden?

Inhoud
Pubers laten je nadenken over jezelf, je opvattingen, levensstijl en je rol als opvoeder. Het is de kunst om het midden te vinden tussen handhaving van de regels en flexibel met uw puber omgaan. Deze cursus geeft je meer inzicht in de belevingswereld van je puber.

Onderwerpen
-  Veranderingen in de puberteit.
-  Positieve aandacht en manier van opvoeden.
-  Voorkomen van ruzie door te luisteren en te praten.
-  Oplossen van ruzies door te overleggen.
-  Grenzen stellen en straffen.
-  Omgaan met alcohol en drugs.
-  Uitwisselen ervaringen en tips.

Opbouw
De cursus bestaat uit 4 tot 6 bijeenkomsten van 1 uur.

Doelgroep 
De cursus is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen van 10 tot 18 jaar. De cursus wordt gegeven door een jeugdverpleegkundige of orthopedagoog van Icare.

Kosten 
De kosten verschillen per gemeente, neem hierover contact op met het CJG. 

Bijzonderheden 
De cursus start alleen bij voldoende deelname.

Locaties
De bijeenkomst/cursus wordt verschillende keren per jaar op diverse locaties georganiseerd.

Contact en aanmelden
Voor aanmelden of voor meer informatie kun je contact opnemen met het CJG.  

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.