Pauze Start

Cursus 'Hier sta ik...zo ga ik'

Kinderen scheiden mee... Een scheiding brengt voor kinderen vaak veel veranderingen en verwarrende gevoelens met zich mee. De cursus ‘Hier sta ik…zo ga ik’ biedt kinderen de mogelijkheid om samen met andere ‘lotgenootjes’ hiermee te leren omgaan. Het maakt voor deelname niet uit hoe lang geleden de scheiding heeft plaatsgevonden.               

Inhoud
’Hier sta ik..zo ga ik’’ bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin verschillende thema’s aan de orde komen. Onder leiding van onder andere een orthopedagoog wordt een veilig groepsklimaat gecreëerd waarbinnen de kinderen gelegenheid krijgen zich te uiten en te werken aan het vergroten van en versterken van hun probleemoplossende mogelijkheden.

Onderwerpen 
- Vaardigheden op het gebied van emotie-uiting.
- Leren begrijpen van de scheiding en de huidige werkelijkheid.
- Leren kennen van de eigen sterke kanten en eigenschappen.
- Uitspreken van wensen, behoeften en loyaliteit.

De cursus is bedoeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar  en wordt gegeven door een jeugdverpleegkundige of orthopedagoog van Icare.

Opbouw
De cursus bestaat uit 4 tot 6 bijeenkomsten van 1 uur.

Kosten
De kosten verschillen per gemeente. Neem hierover contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Bijzonderheden
De cursus start alleen bij voldoende deelname.

Locaties
De bijeenkomst/cursus wordt verschillende keren per jaar op diverse locaties georganiseerd.

Contact en aanmelden
Voor aanmelden of voor meer informatie kun je contact opnemen met het CJG.

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.