Pauze Start

Opleidingsinstelling profielopleiding jeugdgezondheidszorg

Afbeelding: logo_icare_jgz2D

Werken bij Icare JGZ:

Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt als kerntaak preventieve gezondheidszorg aan kinderen van -9 maanden tot 4 jaar. Met onze expertise ondersteunen wij ouders in het maken van keuzes ten aanzien van het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. De ouder is daarbij in regie en zijn/haar vragen en behoeften zijn leidend. Met onze mix van online- en offlinediensten zijn wij altijd dichtbij en 24/7 bereikbaar voor ouders. Wij spelen in op regionale- of plaatselijke problematiek en innoveren onze diensten en werkwijzen waar dat gevraagd of nodig is. Dit doen wij samen binnen ons netwerk. Icare JGZ is actief in de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Meppel, Tynaarlo, Dronten, Lelystad, Zeewolde, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Icare JGZ is door de registratiecommissie geneeskundigen (RGS) erkend als opleidingsinstelling voor profielopleiding jeugdgezondheidszorg.

De standplaats voor de opleiding is de regio rond Harderwijk. Icare JGZ werkt in alle regio’s nauw samen binnen netwerken. In de regio waar je opgeleid wordt, is die samenwerking vormgegeven binnen het CJG, een samenwerking tussen Icare JGZ, GGD NOG en Stichting Jeugd Noord Veluwe.

Icare JGZ is een organisatie waar innovatie, kwaliteit en (mogen) leren belangrijke waarden zijn. Mede daarom steken we veel energie in het opleiden van nieuwe collega’s. Niet alleen jeugdartsen, maar ook jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en basisartsen.

We reageren en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen door diverse innovaties, die erop gericht zijn om goed aan te sluiten bij vragen van ouders en daarnaast gericht zijn op een toekomstbestendige zorg. Zo werken we al sinds ruim 10 jaar met taakherschikking, waarbij de centrale rol van de jeugdverpleegkundige krachtiger is geworden. Een aantal lichamelijke screeningen worden uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige, die bij afwijkende bevindingen de jeugdarts raadpleegt. De rol van de jeugdarts is daarmee ook veranderd - van het zien van alle kinderen naar het zien van kinderen waar vragen over zijn, al dan niet op vraag van de jeugdverpleegkundige. Jeugdartsen zien dan ook minder kinderen en hebben daarnaast ruimte voor andere taken, passend bij het competentieprofiel van de jeugdarts. Er wordt dan ook initiatief van je verwacht én ruimte geboden op de diverse gebieden waar je als jeugdarts voor opgeleid wordt, dus niet alleen binnen de spreekkamer, maar zeker ook daarbuiten.

Binnen diezelfde visie is flexibilisering dan ook een logische ontwikkeling. Samen met ouders kijken we wat zij van ons nodig hebben in de zorg voor hun kind, waarbij het belang van het kind altijd het uitgangspunt is. Als professional heb je dan ook de ruimte is om meer zorg te bieden waar nodig of wenselijk en minder zorg als dat kan.

Een andere ontwikkeling en logische stap in het toekomstbestendig maken van de zorg, is de inzet van pedagogen en social workers. Deze ontwikkeling, waar we momenteel middenin zitten, past binnen hetzelfde uitgangspunt, namelijk dat we zo goed mogelijk en dus met de juiste kennis en expertise de vragen van ouders willen beantwoorden en daarvoor de juiste professional willen inzetten. De focus van de jeugdgezondheidszorg is in de meer dan 100 jaar van haar bestaan, verschoven van medisch naar sociaal/pedagogisch. Waar vragen en uitdagingen van ouders opschuiven van medisch/verpleegkundig naar pedagogisch/sociaal, is inzet van andere professionals een logische stap. Maar uiteraard willen we ook bij deze verandering de kwaliteit van preventie en (vroeg)diagnostiek op hetzelfde peil houden.

Je hebt als jeugdarts een belangrijke rol als poortwachter voor de tweede lijn, zowel voor de zorg die onder de zorgverzekeringswet valt, als de zorg die onder de jeugdwet valt. Je denkt op individueel- en collectief niveau mee over hoe we de zorg zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen organiseren, waarbij kinderen de zorg krijgen die nodig is, maar waarbij we ook kunnen normaliseren als dat kan. Dit kan er ook toe leiden, dat nieuwe taken worden opgepakt. Zo zijn we momenteel bezig met een pilot waarbij ADHD medicatie controle wordt overgenomen van de GGZ.

Je wordt opgeleid door enthousiaste opleiders, die jou helpen om je opleiding vorm te geven en je breed te ontwikkelen. De opleider helpt jou om invulling aan je praktijkopdrachten te geven, op zo’n manier dat het jou en de organisatie (en dus de zorg voor de kinderen) verder brengt.

We werken met een dossier dat voor ouders direct inzichtelijk is. Onder innovaties kan je meer lezen hierover. Dit open dossier past naadloos binnen de visie van Icare JGZ, waarin we samen met ouders kijken wat zij nodig hebben voor het gezond en veilig op laten groeien van hun kind.

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.