Pauze Start

Samenwerking Icare JGZ en Babyconnect

Icare JGZ heeft in juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend met VIPP Babyconnect. Deze samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om de aansluiting tussen de geboortezorg (oa de verloskundige praktijken) en het consultatiebureau te verbeteren. Op deze manier is het consultatiebureau, mét toestemming van ouders, vanaf de geboorte van het kind al op de hoogte van relevante informatie die nodig is om kwalitatieve en passende zorg te kunnen geven aan kind en ouder(s).

Wat is VIPP Babyconnect?

VIPP Babyconnect is een programma waarmee medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (o.a. het consultatiebureau) veilig, betrouwbaar en snel digitaal informatie in de geboortezorg in Nederland met elkaar kunnen delen. Het is een project onder de noemer ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Kijk voor meer informatie op: JGZ · Babyconnect.

De verloskundige praktijken die zijn aangesloten bij Babyconnect, maken een overdracht die rechtstreeks vanuit hun systeem naar het digitaal jeugddossier wordt gestuurd. Dit zorgt ervoor dat de medewerker van het consultatiebureau de informatie over de bevalling en het kind gelijk kan inzien wanneer er een huisbezoek is of wanneer ouder en kind het consultatiebureau bezoeken.

Privacy gewaarborgd
Ouders geven altijd eerst toestemming aan de versturende partij voor het delen van hun gegevens. In dit geval is dat toestemming aan de verloskundige (praktijk, ziekenhuis, huisarts) of kraamzorg. De ouders krijgen deze informatie ook. Icare JGZ verstuurt geen gegevens naar de verloskundige / kraamzorg via Babyconnect, omdat wij de zorg vanaf de geboorte overnemen.

Nog niet alle organisaties binnen de geboortezorg van de verschillende gemeenten in ons werkgebied werken met Babyconnect. Daarom starten we vanaf eind 2023 per gemeente de gegevensuitwisseling met als doel om eind 2024 dit binnen het gehele werkgebied te hebben gerealiseerd.

Afbeelding: Babyconnect in computer
Geplaatst op: 7-9-2023

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.