Pauze Start

Orthopedagogische begeleiding

Opvoeden verloopt niet altijd vanzelf. Heb je vragen, twijfels of zorgen? Bij algemene vragen over opvoeden kan de jeugdverpleegkundige of -arts op het consultatiebureau je vaak goed helpen. Heb je andere vragen, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van je kind(eren), over gedrag en/of emoties? Maak je je zorgen of er mogelijk meer aan de hand is? Vraag je je af of dit gedrag bij de leeftijd hoort? Welke aanpak het meest passend is? Hoe je het beste om kan gaan met bepaald gedrag? Dan kun je voor deskundig advies en begeleiding terecht bij de orthopedagoog van Icare JGZ.

De orthopedagoog is een deskundige op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en de opvoeding.  Als ouder kun je bij de orthopedagoog terecht met kleine en grote opvoeding- en ontwikkelingsvragen. Ook kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar kunnen bij de orthopedagoog terecht met hun vragen of problemen. Samen onderzoeken we welke factoren een rol spelen in de probleemsituatie en komen we tot oplossingen, zoals adviezen voor een concrete aanpak. Zonodig betrekken we ook peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school hierbij.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij de orthopedagoog je goed kan begeleiden: driftbuien, slaapproblemen, overgewicht, zindelijkheidsproblemen (obstipatie, broekpoepen, bedplassen), weerbaarheid, (faal-)angstig-, agressief- of pubergedrag, een stagnerende of afwijkende ontwikkeling, gedragsproblemen op school, verwerking pesten, echtscheiding, huiselijk geweld, hechtingsproblemen en onverklaarbare hoofd- en/of buikpijn.

De begeleiding door de orthopedagoog is kortdurend en vindt plaats bij je thuis of op een andere geschikte locatie. Blijkt daarna dat er nog meer begeleiding nodig is, dan helpen we jou en je gezin met het zoeken naar de juiste vervolghulp.

Kosten: Meestal wordt orthopedagogische begeleiding, ook wel opvoedondersteuning genoemd, door de gemeente gratis aangeboden voor kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Als de gemeente dit niet vergoedt, dan kun je als lid bent van Espria Ledenvereniging gratis drie consulten van maximaal 1 uur krijgen voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Het lidmaatschap van Espria Ledenvereniging kost € 22,50 per jaar en biedt naast deze gratis consulten nog meer voordelen, bijvoorbeeld korting op cursussen.

Meer informatie en aanmelden: Voor meer informatie en aanmelden, stel gerust je vragen op het consultatiebureau bij de jeugdverpleegkundige/-arts of neem telefonisch contact met ons op via tel. 088-38 33 100 (lokaal tarief), bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.00-12.00 uur. Voor aanvragen via de Ledenvereniging klik hier.

Ons team van orthopedagogen bestaat uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.