Pauze Start

Vaccinaties

Mede dankzij het rijksvaccinatieprogramma is het percentage kindersterfte in ons land in een eeuw tijd gedaald van 250 naar 5 op de 1000 baby’s.
De vaccinaties beschermen kinderen tegen de belangrijkste infectieziekten zoals difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen, rode hond en een aantal bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken, als pneumokok, menigokokken type ACWY, haemophilus influenzae type B (hib) en hepatitis B. Ook de kinkhoestvaccinatie vanaf 22 weken zwangerschap die de moeder kan krijgen, beschermt de baby de eerste maanden van zijn leven tegen kinkhoest. Daarnaast krijgen alle zuigelingen, geboren vanaf 1 januari 2024 het Rotavirusvaccin aangeboden. Dit rotavirusvaccin is geen prik, maar een vloeistof in een kleine tube, wat het kindje in de mond gedruppeld krijgt op het consultatiebureau. De vaccinaties zijn gratis. Voordat je kind 6 weken is krijg je informatie over de vaccinaties van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) automatisch thuisgestuurd. De vaccinaties geven we tijdens contactmomenten, die jij met ons hebt afgesproken. Bijvoorbeeld op het consultatiebureau of tijdens een inloopspreekuur. Welke inenting op welke leeftijd wordt gegeven vind je in het vaccinatieschema.

Bijwerkingen
Je kind kan wat hangerig en huilerig worden, wat meer slapen en soms wat verhoging krijgen na een inenting. Ernstige bijwerkingen komen niet of nauwelijks voor. Mocht je vermoeden dat je kind toch wat meer dan gemiddeld last heeft van bijwerkingen, meld dit dan bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum via www.lareb.nl en meld het bij het volgende bezoek aan het consultatiebureau.

Vaccineren wel of niet?
De vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma worden op vrijwillige basis gegeven. In Nederland zijn veruit de meeste kinderen (meer dan 90%) gevaccineerd. Hierdoor is de kans dat één van de  infectieziekten uitbreekt, heel klein geworden. Om dat zo te houden is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen gevaccineerd blijven worden.
Op het internet is veel informatie te vinden over vaccineren. Het kan lastig zijn de betrouwbare informatie daarin terug te vinden. Als je twijfelt over je keuze of meer informatie zoekt, kun je je vragen stellen bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Ook kunnen we daarvoor een extra moment plannen, om in alle rust de vaccinaties te bespreken.

 

 


 

 

 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.