Pauze Start

Ontwikkeling

Je kind wordt zich steeds meer bewust van zichzelf en wil het liefst alles zelf doen. Al duren de dingen dan soms tien keer zo lang, wanneer hij zelf de trap opklimt, zelf zijn schoenen aantrekt of zelf zijn bordje leeg eet en daarvoor een compliment krijgt, groeit zijn zelfvertrouwen met sprongen.


Je kind kan al heel wat woordjes zeggen, maar echt onder woorden brengen wat hij voelt, lukt nog niet. Dus kan het gebeuren dat hij heel boos, verdrietig of verontwaardig worden als iets niet lukt of hij iets niet mag. Veel kinderen krijgen indrukwekkende driftbuien waarbij ze gillend en krijsend op de vloer gaan liggen rollen. Hoewel je niets liever zou doen dan hem vermanend toe te spreken of juist te troosten, is negeren de beste manier om hiermee om te gaan. Doe alsof er niets aan de hand is en geef je kind een korte knuffel als hij tot bedaren is gekomen. Want uiteindelijk is zo’n driftbui ook voor hemzelf niet prettig.

Ondeugend
Inmiddels is je peuter zo groot dat hij steeds beter begint te begrijpen wat mag of wat niet mag, maar linkt dat vooral met jou. Hij heeft er nog wel moeite mee om zich te realiseren dat bepaalde verboden ook gelden als jij niet in de buurt bent

Fijne motoriek
Terwijl je kind heeft leren kruipen, staan en lopen, is ook zijn fijne motoriek steeds verder ontwikkeld. Hij kan zelf zijn lepel vasthouden of uit een bekertje drinken. Hij kan blokjes op elkaar stapelen en leert steeds beter om dingen zachtjes aan te raken of vast te pakken.

 

 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.