Pauze Start

Perscontact

Persvoorlichting
Afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie van Icare JGZ. Stuur een mail met je vraag of opmerking naar teamcommunicatie@icare.nl.

Regels fotografie, film en geluid
Om de privacy van cliënten en medewerkers te waarborgen, is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Icare JGZ:
■  opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Icare JGZ;
■  terreinen of gebouwen van Icare JGZ te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur (onder opnameapparatuur wordt verstaan alle vormen van beeld- en geluidsregistratie).

 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.