Pauze Start

Opleidingsinstelling profielopleiding jeugdgezondheidszorg

Afbeelding: logo_icare_jgz2D

Opleidingsinstelling profielopleiding jeugdgezondheidszorg

Voor wie?
De opleiding is alleen bestemd voor aiossen die aangenomen zijn door de SBOH en bij Icare JGZ de opleiding gaan volgen.

Icare JGZ is door de registratiecommissie geneeskundigen (RGS) erkend als opleidingsinstelling voor profielopleiding jeugdgezondheidszorg. De standplaats voor de opleiding is de regio rond Harderwijk. Icare JGZ werkt in alle regio’s nauw samen met andere jeugdgezondheidszorgorganisaties. In de regio waar jij opgeleid wordt, is die samenwerking vormgegeven binnen het CJG. Dit is een samenwerkingsverband tussen Icare JGZ, GGD NOG en Stichting Jeugd Noord-Veluwe.

Enthousiaste opleiders helpen jou om je studie vorm te geven en je breed te ontwikkelen. Zij ondersteunen je om invulling aan je praktijkopdrachten te geven, op zo’n manier dat het jou en de organisatie (en dus de zorg voor de kinderen) verder brengt.

Jij als jeugdarts
Je hebt als jeugdarts een belangrijke rol als poortwachter voor de tweede lijn, zowel voor de zorg die onder de zorgverzekeringswet valt, als voor de zorg die onder de jeugdwet valt. Je denkt op individueel- en collectief niveau mee over hoe we de zorg zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen organiseren.

Kinderen krijgen de zorg die nodig is én we normaliseren als dat kan. Dit kan er ook toe leiden dat nieuwe taken worden opgepakt. Zo nemen we een deel van de ADHD medicatie controle over van de j-ggz. Kinderen en of jongeren worden door de j-ggz onderzocht en behandeld. Op het moment dat de situatie stabiel is en er alleen nog medicatiecontrole nodig is, nemen wij de controles over. Dit doen we in nauwe samenwerking met en begeleiding door de j-ggz.

Omdat Icare JGZ op de Noord-Veluwe binnen het CJG samenwerkt, kunnen we - zo nodig in nauwe samenwerking met jeugdhulp - de zorg voor deze jongeren aanbieden. Hiermee werken we mee aan het betaalbaar houden van de zorg, bieden we zorg dichtbij huis en zorgen we voor geïntegreerde zorg binnen het CJG.

Werken bij Icare JGZ
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt als kerntaak preventieve gezondheidszorg aan kinderen van -9 maanden tot 4 jaar. Met onze expertise ondersteunen wij ouders in het maken van keuzes ten aanzien van het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. De ouder is daarbij in regie en zijn/haar vragen en behoeften zijn leidend. Met onze mix van online- en offline diensten zijn wij altijd dichtbij en 24/7 bereikbaar voor ouders.

Wij spelen in op landelijke-, regionale- en/of plaatselijke problematiek en innoveren onze diensten en werkwijzen waar dat gevraagd of nodig is. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Icare JGZ is actief in de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Meppel, Tynaarlo, Dronten, Lelystad, Zeewolde, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

De kernwaarden van Icare JGZ
Icare JGZ is een organisatie waar innovatie, kwaliteit en (mogen) leren belangrijke waarden zijn. Daarom steken we veel energie in het opleiden van nieuwe collega’s. Niet alleen jeugdartsen, maar ook jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en basisartsen.

We reageren en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen door diverse innovaties. Deze zijn erop gericht om goed aan te sluiten bij vragen van ouders en op een toekomstbestendige zorg.

Taakherschikking
Zo werken we al vanaf 2012 met taakherschikking, waarbij de centrale rol van de jeugdverpleegkundige krachtiger is geworden. Zo worden een aantal lichamelijke screeningen standaard uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Alleen bij afwijkende bevindingen wordt de jeugdarts geraadpleegd. Aiossen kunnen, afhankelijk van kennis en ervaring, op verschillende plekken worden ingezet. Dat kan variëren van een plek waar je veel kinderen gaat zien, zonder dat er vooraf een selectie heeft plaatsgevonden, tot meer de plek waar de ervaren jeugdartsen werken. Dit laatste alleen met de juiste ondersteuning van je opleider. Er wordt van jou dan ook initiatief verwacht én ruimte geboden op de diverse gebieden waar je als jeugdarts voor opgeleid wordt. Dus niet alleen binnen de spreekkamer, maar zeker ook daarbuiten.

Flexibilisering
Binnen diezelfde visie is flexibilisering dan ook een logische ontwikkeling. Samen met ouders kijken we wat zij van ons nodig hebben in de zorg voor hun kind. Het belang van het kind is daarbij altijd het uitgangspunt. Als professional heb je dan ook de ruimte om meer zorg te bieden waar nodig of wenselijk en minder zorg als dat kan.

Toekomstbestendige zorg
Een andere ontwikkeling en logische stap in het toekomstbestendig maken van de zorg, is de inzet van pedagogen en social workers. Deze ontwikkeling, waar we momenteel middenin zitten, past binnen hetzelfde uitgangspunt. Namelijk dat we zo goed mogelijk en dus met de juiste kennis en expertise de vragen van ouders willen beantwoorden en daarvoor de juiste professional willen inzetten.

De focus van de jeugdgezondheidszorg is, in de meer dan 100 jaar van haar bestaan, verschoven van medisch naar sociaal/pedagogisch. Waar vragen en uitdagingen van ouders opschuiven, is inzet van andere professionals een logische stap. Maar uiteraard willen we ook bij deze verandering de kwaliteit van preventie en (vroeg)diagnostiek op hetzelfde peil houden.

We werken met een dossier dat voor ouders direct inzichtelijk is. Dit open dossier past naadloos binnen de visie van Icare JGZ, waarin we samen met ouders kijken wat zij nodig hebben voor het gezond en veilig op laten groeien van hun kind.

Vragen?
Voor meer informatie over een opleidingsplek bij Icare JGZ kun je terecht bij Marian Gunnink, medisch adviseur. Zij is te bereiken op 06 467 004 51 of via m.gunnink@cjgnoordveluwe.nl.
Wil je solliciteren naar een opleidingsplek, dan kan dat via de site van Sogeon. Op deze pagina vindt je het overzicht met de opleidingsplekken en kun je je voorkeur voor Icare JGZ doorgeven.

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.