Pauze Start

Missie en visie

Missie
Icare JGZ draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Icare JGZ versterkt de eigen verantwoordelijkheid en regie van ouders ten aanzien van de opvoeding van hun kinderen. We staan dicht bij de ouders en geven hen de mogelijkheid om naar eigen behoefte onze expertise in te zetten. We spelen in op regionale of plaatselijke problematiek en innoveren onze diensten en werkwijzen waar dat gevraagd wordt, of nodig is. Dit doen wij samen met onze ketenpartners vanuit een netwerksamenwerking. Hoe deze samenwerking is vorm gegeven, verschilt per gemeente.

Visie
Icare JGZ biedt als kerntaak preventieve gezondheidszorg aan kinderen van -9 maanden tot 4 jaar. We bevorderen het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van kinderen en jeugdigen. Vanuit de ketensamenwerking ondersteunen wij ouders, met onze expertise, in het maken van keuzes ten aanzien van het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. Leidend is de vraag van ouders waarbij wij op verschillende wijze beschikbaar en bereikbaar zijn. Inspelend op de mogelijkheden die de sociale media ons en ouders bieden.

Met als motto: ouders in regie

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.