Pauze Start

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doeleinden en welke rechten je hebt, vind je in deze privacy- en cookieverklaring.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, gegevens die iets zeggen over een bepaalde persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Doeleinden van gebruik
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Icare JGZ in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

  • het afhandelen van vragen of verzoeken, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt;
  • het verwerken van cursusaanmeldingen, via het aanmeldformulier in de cursuszoeker;
  • het versturen van de Icare JGZ nieuwsbrief.
    Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • adres
  • e-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verspreiding van persoonsgegevens
Icare JGZ zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Gegevensbeveiliging
Wij zorgen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen en houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken (functionele cookies) en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website om zo de werking van onze website te optimaliseren (analytische cookies). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Icare JGZ maakt gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics om bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op deze manier kan de website worden afgestemd naar de wensen van bezoekers. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten ten aanzien van het gebruik van Google Analytics. Bovendien worden gegevens geanonimiseerd verwerkt, doordat het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd voor gegevens worden opgeslagen. Icare JGZ staat Google niet toe de verkregen analytics informatie te gebruiken ten behoeve van andere Google diensten.

In de browser kunnen cookies worden verwijderd of uitgeschakeld. Hoe je dit moet doen, kun je  bijvoorbeeld vinden via de website van de consumentenbond.

Links naar andere websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Jouw wettelijke rechten
Je mag Icare JGZ vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Icare JGZ verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Wil je een verzoek doen om één van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, dan kun je jouw verzoek via infojgz@icare.nl aan ons voorleggen. Je kunt ook een brief sturen naar Icare Jeugdgezondheidszorg, Postbus 1, 7940 AA Meppel.

Contact
Heb je een vraag over privacy of bent je het niet eens met de manier waarop we met jouw gegevens en/ of rechten omgaan dan helpen we je natuurlijk ook graag verder. Je kunt hiervoor  contact met ons opnemen via infojgz@icare.nl of een brief sturen naar Icare Jeugdgezondheidszorg, Postbus 1, 7940 AA Meppel.

Functionaris Gegevensbescherming
Binnen onze organisatie houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt via FGespria@espria.nl contact met de FG opnemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De laatste wijziging van deze verklaring was op 18 juli 2018.

 

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.